De mist in

Journalistieke tegenslagen

Ter gelegenheid van mijn pensionering bij de krant heb ik, met behulp van zo’n veertig vrienden en bekenden, en met financiële steun van deels weer andere vrienden, een boekje samengesteld met journalistieke tegenslagen. 'De mist in' is een speciale uitgave van Persmuseumblad De Persmus, in samenwerking met Uitgeverij De Republiek, en is een cadeautje aan het Persmuseum wat daar dan aardige dingen mee kan doen.

Omslagtekening: Joep Bertrams
Ontwerp: Bard87

Zoals bekend heeft het succes vele vaders en is de mislukking een eenzame wees. Dit boekje is een journalistiek weeshuisje. Het ging me niet in de eerste plaats om de 'canards' of pijnlijke zetfouten, daarover is wel meer gepubliceerd. Maar vooral om kleinere of grotere veelal wat schlemielige tegenslagen, bij voorkeur verteld met enige zelfspot. Een geïnterviewde die hoogst merkwaardige eisen stelt, de benoeming tot hoofdredacteur van een blad dat niet blijkt te bestaan, kuilen die door een recensent aangezien worden voor kunstwerken, de journalist die zijn krant laat weten dat een gesprek met een wielrenner niet doorgaat omdat hij diens dialect onmogelijk kan verstaan. Ik kan daar van smullen, en ik hoop maar dat ik niet de enige ben.

Aardig: In het Persmuseum is van 25 september tot 19 oktober een overigens bescheiden tentoonstelling te zien rond het hetzelfde thema. Kern daarvan: tien prachtige portretten van somberende (foto) journalisten – medewerkers aan het boekje - gefotografeerd door Jan van Breda en opgenomen in Café Scheltema.

Arendo Joustra (uit: 'De mist in')
Foto: Jan van Breda

De mist in. Journalistiek tegenslagen
Het boekje kost 14,95 € en is te bestellen bij de boekhandel, bij bol.com en bij uitgeverij De Republiek zelf.

Voor het Persmuseum is een speciale editie gemaakt, inclusief die tien portretten. Laat die nou ook 14,95 kosten, je moet er alleen wat meer moeite voor doen. Naar het Persmuseum gaan bijvoorbeeld. Vermoedelijk krijg je het voor niks als je Vriend wordt van het Persmuseum. Maar dat weet ik nog niet zeker. Kijk binnenkort op de site van het Persmuseum.